KALKINMAYA DİKKAT ÇEK! FOTOĞRAF YARIŞMASI

KALKINMAYA DİKKAT ÇEK!
FOTOĞRAF YARIŞMASINA BAŞVURULAR BAŞLADI!


TOG ve Dünya Bankası ortaklığında gerçekleştirilen 18-25 yaş arası gençlerin katılımına açık Kalkınmaya Dikkat Çek!” Fotoğraf Yarışması; Türkiye’de aktif gençlik örgütlerinin ve gençlerin gündemine “kalkınma”yı ve kalkınma için gençliğin ve katılımın önemini taşımayı ve Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu yetkililerinin dikkatini, kalkınma için gençlerin katılımının desteklenmesinin önemine çekmeyi amaçlıyor.
Türkiye, son yıllarda -mevcut küresel ekonomik kriz öncesinde- makroekonomik göstergelerinde kayda değer bir iyileşme sağladı. Ancak ekonomideki bu olumlu gelişmelere rağmen, insani kalkınma dünya sıralamasında Türkiye’nin yeri fazla değişmedi. Kalkınmayı ekonomik göstergelerin ötesine taşımak ve toplumun geniş kitlelerinin yaşam kalitesini yükseltebilmek için, para politikaları dışında da önlemlere ihtiyaç var. Bu noktada, genç nüfusa yapılacak yatırımın ve gençlerin katılımının desteklenmesinin önemi ortaya çıkıyor.

6-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Grubu Yıllık Toplantıları programına paralel olarak organize edilecek yarışmayla, yetkililerin dikkatinin, kalkınma için gençlerin katılımının desteklenmesi konusunun önemine çekilmesi ve gençlerin bu konuya bakış açısının üst düzey yetkililerle paylaşılması hedefleniyor.

Yarışma jürisinde Mehmet Betil, Oğuz Haksever, Doç. Dr. Özer Kanburoğlu (Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), Prof. Dr. Nurhan Yentürk (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Cemre Yeşil yer almakta.

Yarışmanın son katılım tarihi 28 Ağustos 2009. Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Jüri toplantısında belirlenecek ilk 30 finalistin ardından, Ekim ayında düzenlenecek ödül töreniyle yarışmada dereceye giren fotoğraflar açıklanacak. Yarışmada birinci 3.000 TL, ikinci 1.500 TL, üçüncü ise 750 TL ödüle layık görülecekler. Finale kalan 30 fotoğraf, Eylül ayı boyunca İstanbul’un billboardlarında sergilenecekler.

Kalkınmaya Dikkat Çek! Fotoğraf Yarışması Genel Katılım Koşulları:
“Kalkınmaya Dikkat Çek!” Fotoğraf Yarışması, tüm Türkiye’den 18-25 yaş arası gençlerin katılımına açık. Katılmak için, en geç 28 Ağustos 2009 tarihine kadar http://www.kalkinmayadikkatcek.com internet sitesindeki katılım şartlarını okumak ve yine internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak gerekiyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Toplum Gönüllüleri Vakfı
Burcu Haylaz: 0554 338 82 17 – burcu.haylaz@tog.org.tr
TOG Hakkında
Toplum Gönüllüleri, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlar. Toplum Gönüllülerinin tüm faaliyetlerinin temelini oluşturan ilkeler; farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu eğitim ve sosyal girişimciliktir.
Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde veya yerellerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, çevrelerinde gözlemledikleri ihtiyaçlara göre kurguladıkları “sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri”ni hayata geçirirler. 2008 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 20.584 genç ve 500 yetişkin gönüllüsüyle 688 yerel, ulusal veya uluslararası sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek çalışmalara yerel halkın da katılımını sağlar. Ülkenin 76 üniversitesinde 88 örgütlenme ile aktif Toplum Gönüllüsü gençler, sadece 2008 yılında 278.278 kişiye çeşitli alanlarda hizmet sundular.


Dünya Bankası Hakkında
Dünya Bankası, dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkeler için hayati önem taşıyan bir mali ve teknik destek kaynağı sunar. Kelime anlamıyla bir banka değildir. 185 üye ülkenin mülkiyetinde bulunan iki kalkınma kurumundan oluşur: Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA). Bu kurumlardan her biri, küresel yoksulluğun azaltılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi misyonunda farklı ancak destekleyici bir rol oynar. IBRD orta gelirli ve kredi itibarına sahip yoksul ülkelere odaklanırken, IDA dünyadaki en yoksul ülkeler üzerinde yoğunlaşır. Birlikte, gelişmekte olan ülkelere, eğitim, sağlık, altyapı ve iletişimin yanı sıra ve daha pek çok amaç için düşük faizli borçlar, faizsiz krediler ve hibeler sağlarlar.
Dünya Bankası’nın misyonu, çeşitli ortaklar ile birlikte yoksulluğu azaltmak için çalışarak gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerde yaşayan kişilere bu hedeflere ulaşmalarında yardımcı olmaktır. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla ekonomilerin gelişmesini sağlamak için yatırım ortamını geliştirmeye, istihdam ve sürdürülebilir büyüme yaratmaya odaklanır ve yoksullara yatırım yaparak ve yoksul kişileri güçlendirerek kalkınmaya katılmalarını sağlamaya çalışır.

*xing'den alıntı..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !